Nu är det vår!

Då våren är här så närmar sig vår obligatoriska gemensamma städdag. Städdagen går av stapeln söndagen 5 maj och vi möts upp kl 11.00. EFteråt bjuder vi på lite smått att äta och dricka. Som vanligt kan du passa på att göra dig av med grovopor som du kan ställa på anvisad plats tidigast dagen innan (lördagen).

Soprum och källsortering

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att källsortera mera för att både spara på miljön och minska sophämtningskostnaderna för föreningen.

Flytt eller ombyggnation?

Tänk på att alla kartonger och annat emballage måste vikas, rivas och packas så att de inte tar mer plats än nödändigt och vänligen respektera när kärlen och vagnarna är fulla. Är det fullt måste du ombesörja din egen bortforsling eller vänta på den veckovisa tömningen.

För att skydda våra nyrenoverade hissar när du fraktar byggmaterial eller möbler finns det skyddsmattor som kan sättas upp. Dessa mattor hittar ni under bänken i tvättstugan och de fästs enkelt med de krokar som redan finns monterade i alla hissar (A, B, C-huset).

Boka tvättstugan

Klicka på knappen nedan för att komma till bokningen av tvättstugan. Du kan även hålla din nyckelbricka mot informationstavlan i entrén för att boka via den. 

Du hittar instruktioner för hur du går till väga här.

Fastighetsskötare

Görans Fastighetsservice

Tisdag-Torsdag 07:30 - 08:30
Tfn 08-669 70 58

Övrig tid
Tfn 070 594 59 90