Soprum och källsortering

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att källsortera mera för att både spara på miljön och minska sophämtningskostnaderna för föreningen.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i A/B & C-huset en 6 mars kl 08.00-16.00. Vänligen se utskickad info. Styrelsen behöver access till varje alla lägenheter i dessa trappuppgångar.

Flytt eller ombyggnation?

Tänk på att alla kartonger och annat emballage måste vikas, rivas och packas så att de inte tar mer plats än nödändigt och vänligen respektera när kärlen och vagnarna är fulla. Är det fullt måste du ombesörja din egen bortforsling eller vänta på den veckovisa tömningen.

För att skydda våra nyrenoverade hissar när du fraktar byggmaterial eller möbler finns det skyddsmattor som kan sättas upp. Dessa mattor hittar ni under bänken i tvättstugan och de fästs enkelt med de krokar som redan finns monterade i alla hissar (A, B, C-huset).

Boka tvättstugan

Klicka på knappen nedan för att komma till bokningen av tvättstugan. Du kan även hålla din nyckelbricka mot informationstavlan i entrén för att boka via den. 

Du hittar instruktioner för hur du går till väga här.

Fastighetsskötare

Görans Fastighetsservice

Tisdag-Torsdag 07:30 - 08:30
Tfn 08-669 70 58

Övrig tid
Tfn 070 594 59 90