Årsstämma 2019 kl 19.00 den 19 juni

Missa inte årsstämman i föreningens gemensamma lokal på onsdag 19 juni kl 19.00.

Den årsredovisning som sänts över till föreningens revisor finns nu tillgänglig på föreningens hemsida. Om någon skulle vilja ha den på papper kan ni kontakta Mats Emanuelsson.

Tack alla som var med på städdagen

Tack till er alla som var med och hjälpte till att göra husen och gårdarna fina inför sommaren. 

Soprum och källsortering

Styrelsen vill uppmana alla medlemmar att källsortera mera för att både spara på miljön och minska sophämtningskostnaderna för föreningen.

Flytt eller ombyggnation?

Tänk på att alla kartonger och annat emballage måste vikas, rivas och packas så att de inte tar mer plats än nödändigt och vänligen respektera när kärlen och vagnarna är fulla. Är det fullt måste du ombesörja din egen bortforsling eller vänta på den veckovisa tömningen.

För att skydda våra nyrenoverade hissar när du fraktar byggmaterial eller möbler finns det skyddsmattor som kan sättas upp. Dessa mattor hittar ni under bänken i tvättstugan och de fästs enkelt med de krokar som redan finns monterade i alla hissar (A, B, C-huset).

Boka tvättstugan

Klicka på knappen nedan för att komma till bokningen av tvättstugan. Du kan även hålla din nyckelbricka mot informationstavlan i entrén för att boka via den. 

Du hittar instruktioner för hur du går till väga här.

Fastighetsskötare

Görans Fastighetsservice

Tisdag-Torsdag 07:30 - 08:30
Tfn 08-669 70 58

Övrig tid
Tfn 070 594 59 90