Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att Du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När Du "köper" en bostadsrätt överlåter den tidigare innehavaren lägenheten till Dig. Innan överlåtelsen är klar så måste Du bli antagen som medlem i Föreningen. Detta beslut fattas av Föreningens styrelse.

Som innehavare får Du en andel i Föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

Varje månad betalar Du en avgift till Föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka Föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Du tillsammans med övriga medlemmar väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i Föreningen. Större och kostsamma beslut fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts.