Aktuella frågor och projekt

Här listar styrelsen löpande de frågor de arbetar med och information om status på dem så att de boende kan följa styrelsearbetet och veta vilka frågor som diskuteras. För mer detaljer vänligen kontakta styrelsen.

Senast uppdaterad 12 april 2018

Problem värmesystem nya lägenheter
Under året har ett flertal experter och sakkunniga försökt utreda problem med för låg inomhustemperatur i de nybyggda lägenheterna utan framgång. Efter en sista besiktning och åtgärdsplan verkar problemet äntligen avhjälpt. 

Slutbesiktning nya lägenheter
Inför tvåårsdagen av försäljningen av de nya lägenheterna i D/E-huset är det dags för garantibesiktning. Styrelsen arbetar med leverantörer för att gå igenom samtliga delar av byggnationen.

Felbyggda/lyhörda väggar nya lägenheter D/E-huset
Offert accepterad för åtgärdsplan satt för att minska ljudläckaget. Byggnation kan påbörjas när åtgärdsplanen godkänts av de berörda parterna.

Kameraövervakning
Projektet avslutat. Kameror uppsatta i portal mot gatan, på A-gården mot sophuset och inne i sophuset.

Säkerhetsdörrar
Styrelsen fortsätter att utreda möjligheterna till att sätta in säkerhetsdörrar som ett gemensamt projekt för att hålla nere kostnaderna.

Balkongbygge C-huset
Byggnation slutförd

Vattenskador i takkupor C-huset
Takkuporna är reparerade.

Undersöka ifall övriga kupor på husen också har vattenskador
Framåt våren kommer styrelsen inleda arbetet med att kontrollera och mögelsanera övriga takkupor på fastigheten då problem upptäckts i några kupor i C-huset när vinden byggdes om.

Försäljning och byggnation vind C-huset
På grund av vattenskadade takkupor var byggprojektet tvunget att stanna upp i väntan på att föreningen kunde gå in och återställa alla kupor och sanera dem från mögel. Detta är avslutat och byggnatiionen av lägenheten återupptagen. Beräknas klart under mars månad.

Drift av gemensamhetslokalen
Styrelsen upplever en dålig skötsel av gemensamhetslokalerna från vissa boende. Undersöker åtgärdsplan för att underlätta driften av de gemensamma  ytorna.

Råttbekämpning
Efter att Stockholms Stad förbjudit det råttgift som tidigare använts har vissa upplevt ett ökat råttbestånd. Styrelsen arbeter tillsammans med AntiCimex för att bekämpa detta. Rått-gångar i grunden till husen och murarna ska muras igen och nya fällor ska placeras ut. Kom ihåg att hålla kärlen i sophuset stängda då råttorna frodas när de inte stängs helt. 

Problem med sophantering
Vi har upplevt mycket problem i sophuset med slängda grovsopor överfulla kärl (trots tomma bredvid) etc. Detta kostar föreningen massor med pengar och arbete samt sprider råttor i fastigheten. Styrelsen diskuterar vägar att komma till rätta med detta.

Omläggning av försäkringar för fastigheten
Avslutat. Föreningen har fått ett mer fördelaktigt avtal till lägre kostnad.

Orangeri D/E-gården
Byggnationen avklarad. El och inredning kommer under våren.

Fransk balkong brf Granngården D/E-gården
Avslutat.

Cykelutrensning
Cyklarna är utrensade och framåt våren ska de fraktas bort. Styrelsen har valt att skänka dem till välgörenhet.