Instruktioner för bokning av tvättstugan

Du bokar numera tvättstugan via hemsidan www.radjuret21.se eller direkt här på tavlan.

För att boka här ska du hålla din nyckelbricka mot nyckelhåls-symbolen till höger på tavlan.

Fastighetsskötare

Görans Fastighetsservice

Tisdag-Torsdag 07:30 - 08:30
Tfn 08-669 70 58

Övrig tid
Tfn 070 594 59 90