TV/ Bredband/ Telefoni

Föreningen har tagit fram ett förmånligt avtal med Ownit Bredband där alla Föreningens medlemmar är anslutna. I avtalet ingår:

- 100/100 Mbit/s överföringshastighet till varje hushåll

- E-postkonton, upp till 10 stycken, 100 MB per konto

- Utrymme för hemsida, 100 MB

Nya medlemmar i Föreningen skriver ut "Avtal Ownit", fyller i och skickar den till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Detta för att bredbandsleverantören har lagkrav att kunna identifiera varje enskild kund. Anslutningsuppgifter skickas hem i brevlådan.

Varje medlem kan också välja fritt att ansluta sig till följande tjänster:

IP-telefoni (fast hemtelefon) till en kostnad av 699 SEK i startavgift därefter ingen fast avgift i månaden och samtalstaxor enligt aktuell prislista på Ownits hemsida.

Bredbands-TV. Ownit levererar bredbands-TV. För priser och abonnemang, se Ownits hemsida